KURUMSAL İLİŞKİLER

KOMİSON BAŞKANI
ŞÜKRÜ ARSLAN

1 – Kamu kurumları ve STK lar ile iletişim halinde olup derneğimizin faydasına olacak faaliyetler düzenlemek
2 – Genel sekreterlik işlerinin takibi
3 – Genel kurul organizasyonu
4 – Kurumsal yazışmaların yapılması
5 – Dernekler masası ile ilgili işlemlerin yürütülmesi

ÜYE KABULU VE TEŞKİLATLANMA

KOMİSYON BAŞKANI
VOLKAN ÖZTÜRK

1 Üyelik başvurularının incelenmesi, Üye adayı ile görüşme yapılması, başvuruların ve görüşmelerin yönetim kuruluna sunulması
2 Potansiyel üyelerin araştırılması

 

ÜYE İLİŞKİLERİ

KOMİSYON BAŞKANI
MAHMUT KORKMAZ

1 Yeni üyenin oryantasyonu
2 Yeni üyenin ziyareti
3 Üye ziyaretlerinin planlanması
4 Pasif üyeleri yeniden kazanmaya yönelik çalışmalar
5 Dernek etiğine aykırı üyelerin takibi

MALİ VE HUKUKİ İŞLER

KOMİSYON BAŞKANI
GÖKHAN ÖCAL

1 Aidat Belirleme
2 Aidat tahsilatı
3 Yıllık mali bütçenin hazırlanması, takibi ve denetimi
4 Aidat borcu nedeniyle üyeliği sonlarılacak kişilerin tespiti
5 Derneğin tüm alacaklarının takibi yapma ve tahsilatını gerçekleştirme

SOSYAL ETKİNLİK

KOMİSYON BAŞKANI
FATİH YILMAZ

1 Yapılacak sosyal aktiviteleri organize etmek

MEDYA VE TANITIM

KOMİSYON BAŞKANI
ZAFER SAĞDIÇ | YARDIMCI : CİHAN BENLİ

1 Derneğin tüm tanıtım faaliyetlerini üstlenen birimdir
2 Derneğin yaptığı tüm faaliyetlerin üyelerimize ve bölgemize duyurulmasını sağlar
3 Web sitesi, sosyal medya, gazete, dergi ve ulusal basın kanallarını kullanarak derneğin tanıtımını yapar
4 Üyelere takdim edilecek üye plaketlerin takibini yapar

FUARLAR VE EĞİTİM

KOMİSYON BAŞKANI
CİHAN BENLİ

1 Derneğin faydasına olacak fuarların takip edilmesi ve üyelerin ihtiyacı olan eğitimlerin araştırılarak hayata geçirilmesi

SOSYAL SORUMLULUK

KOMİSYON BAŞKANI
NUR ALİ POLATER

1 Derneğe iletilen yardım taleplerinin değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulması
2 Farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk aktivitelerin planlanması

TİCARİ FAALİYET GELİŞTİRME

KOMİSYON BAŞKANI
EROL ÖZ

1 Üyeler arası ticari etkinliği artırmak
2 Yeni yatırım alanları araştırmak
3 SUGİAD üyelerini kuracağı ticari yapıyı araştırma, plaanlama ve hayata geçirmek

İÇ TİCARETİ GELİŞTİRME

KOMİSYON BAŞKANI
YAKUP ŞAHİN

1 Üyeler arası ticari etkinliği geliştirmek ve artırmak